Voorlopige aanslag 2016 tegenvaller?
Voorlopige aanslag 2016 een tegenvaller? Volgend jaar wordt de derde schijf in de inkomstenbelasting langer. Dat wil zeggen dat u pas bij een inkomen boven de € 66.000 in de vierde schijf terechtkomt en 52% inkomstenbelasting gaat betalen. Dit klinkt aantrekkelijk, maar heeft ook een keerzijde indien u bijvoorbeeld hypotheekrenteaftrek claimt. Aftrekposten worden namelijk ook minder waard. Let op! De inkomstenbelasting gaat naar beneden, maar helaas uw teruggaaf ook. Het oprekken van de derde schijf volgend jaar tot € 66.000 kan u minder teruggaaf opleveren. Alleen als uw inkomen – ook na de renteaftrek – in het hoogste tarief zit, merkt u er niets van.
 
CDA wil Ziektewet ook laten gelden voor zelfstandigen
Het CDA wil werkgevers enkel de eerste acht weken hun personeel in loondienst laten doorbetalen bij ziekte. Daarna moet voor langdurig zieken twee jaar lang een uitkering volgen via een private collectieve regeling die ook geldt voor zelfstandigen. De regeling moet niet enkel gelden voor personeel in loondienst, maar ook voor zzp-ers en freelancers. Het idee is dat voor iedereen dezelfde voorwaarden gelden. Daardoor zouden alle werkenden in geval van ziekte twee jaar verzekerd zijn. Dat schrijven CDA-fractievoorzitter Sybrand van Haersma Buma en Kamerlid Pieter Heerma dinsdag in een ingezonden stuk in de Volkskrant.
                Lees hier het hele artikel
 
               

 

 

 

Huur aftrekbaar voor startende zzp’er

 

Huurrecht als ondernemingsvermogen

De Hoge Raad heeft op 12 augustus 2016 bepaald dat een huurrecht tot het ondernemingsvermogen kan behoren indien de huurwoning (mede) voor de onderneming wordt gebruikt. Indien de huurwoning voor meer dan 10% ten behoeve van zakelijke doeleinden wordt aangewend, dan kan de ondernemer in de aangifte inkomstenbelasting kiezen om het huurrecht als ondernemingsvermogen te kwalificeren. Deze etikettering leidt ertoe dat de volledige huur van de woning ten laste van de winst kan worden gebracht! Daartegenover staat dat een correctie wegens het privégebruik van de woning hierop moet worden aangebracht. Deze correctie is wettelijk bepaald op 1,85% van de WOZ-Waarde van de woning (cijfers 2016). Het aftrekken van de volledige huur onder de (geringe) correctie van de bijtelling wegens het privégebruik zal doorgaans voordelig uitpakken voor de zzp’er.

Voorbeeld

Marcel begint een onderneming (eenmanszaak) in zijn huurwoning waarbij op zolder een werkkamer wordt gecreëerd. De werkkamer beslaat meer dan 10% van de gehele woning. De woning heeft een WOZ-Waarde van € 200.000. De maandelijkse huur bedraagt € 1.200. Bij de start van zijn onderneming rekent Marcel het huurrecht tot zijn ondernemingsvermogen. De jaarlijkse huur van € 14.400 minus de bijtelling wegens privégebruik van 1,85% x € 200.000 vormt dan een aftrekpost van € 10.700.

Keuze bij indienen eerste aangifte

Een ondernemer is vrij om bedrijfsmiddelen en vermogensrechten tot zijn ondernemingsvermogen dan wel tot zijn privévermogen te rekenen. De keuze moet worden gemaakt bij het indienen van de eerste aangifte waarbij dit speelt. Ook het indienen van een gecorrigeerde aangifte behoort nog tot de mogelijkheden indien de aanslag inkomstenbelasting nog niet onherroepelijk is vastgesteld door de inspecteur. Indien de ondernemer eenmaal een keuze heeft gemaakt, staat het hem echter niet meer vrij om naar willekeur op deze keuze terug te komen. Dit kan alleen als bijzondere omstandigheden een keuzeherziening rechtvaardigen. Als een ondernemer in het verleden de volledige huur in zijn aangifte niet heeft afgetrokken, dan heeft hij feitelijk voor de optie ‘privévermogen’ gekozen. Op deze keuze kan dan niet meer worden teruggekomen, behoudens de aanwezigheid van bijzondere omstandigheden.

Let op!

Bent u een startende ondernemer of betrekt u binnenkort een huurwoning? Let op! De keuze om het huurrecht als ondernemingsvermogen te kwalificeren moet worden aangegeven in de eerst volgende aangifte inkomstenbelasting. Voorkom dat u een forse aftrekpost mis loopt! De al dan niet onbewuste keuze voor ‘privévermogen’ kan niet ongedaan gemaakt worden.

 

(Overgenomen uit blog Visser&Visser accountants)