Wanneer Budgetbeheer


Als u behoefte heeft aan hulp bij het beheer van uw (huishoud)budget, bent u bij ons ook aan het juiste adres.
In diverse situaties kunt u kiezen voor budgetbeheer:
 
  • Het lukt u al een tijd niet om maandelijks de uitgaven in evenwicht     te krijgen met de inkomsten (financiële problemen).
  • U heeft schulden en ziet geen kans deze af te lossen                             (betalingsachterstand).
  • Als bovenstaande situaties voor u herkenbaar zijn, is het          verstandig om hulp te vragen en zo de problemen op te lossen. Financiële problemen en/of betalingsachterstanden kunnen nare gevolgen hebben. Denk hierbij aan verminderde deelname aan het arbeidsproces en maatschappelijk functioneren. Ook relationele, sociale en psychische problemen kunnen een gevolg zijn.

 

Wat kunt u van ons verwachten
Bij budgetbeheer, ook wel genoemd inkomensbeheer, nemen wij het beheer van uw inkomsten en uitgaven van u over; daarvoor gebruiken we een ‘beheerrekening’. Dat is een bankrekening die op uw naam staat, en waarvoor wij gemachtigd zijn. We zorgen ervoor dat alle vaste lasten betaald worden en dat u kunt beschikken over middelen voor uw dagelijkse levensonderhoud. Er wordt een persoonlijk dossier aangemaakt, waarin alle relevante informatie wordt opgeslagen. Dit dossier is door u op papier of digitaal te raadplegen.